MOD ETS2 – Xe Khách Mascarello Roma R8 Bus (1.49)

Miêu Tả:
– Independent bus model
– High quality 3D model
– High quality detailed exterior
– High quality detailed interior
– the model has own interior
– the model has own sound
– the model has own wheels
– the model has passangers seats
– present the illumination of arrow speedometer and tachometer
– the character is correctly sitting in the driver’s seat
– the choice of engine power
– the choice of transmission and gearbox
– the choice of wheels and rims
– choice of color body / metallic paint / skins
– correct position of the Mascarello logo
– Working headlights, brake lights, tail lights, front and rear turn signals, steering wheel and reverse signals
– The correct position of the player
– Working lights
– Working mirrors
– There are external tuning
– Supports all major functions of the game
– Buy from Acces Mod dealer

Version 1.2:
– Adapted to the latest game patch 1.49

LINKS:

https://sharemods.com/d3dr80szz203/Mascarello_Roma_R8_Bus___Interior_v1.2___40_1.49.x__41_.zip.html

https://mods.to/start/6euw65d4bcb434b3a?hash=eyJpdiI6IkZSaHdOT0VXeW5yaTl0YzdQTi9hS2c9PSIsInZhbHVlIjoiTEdpekE2K1k2SjB1YlV2UU1uVHZ1SUsvWHhEcGZEdFJaVDV4VXB6SGtadHRoTkQ4Y0JZRWR0ZFZpRnFYK1FUYUVia0IzRjRwOVZRN3pNT0xhYU4rODdTOXFqMkIyWncyNVJtN2FpTXlwRU9uN0VUN1gyc2VJZmJDeFFCWDMxUndvUEhIMldYTnB3bkszcGhhSDkvclZ2OXlEVmVPbmtFbXdjY0d5dnZPWXpUTkgzbEtweitMSm9vdEo5ZiszSE9OS2Npa1YxUjBPbmdFcWk3RUpCd3Qrd09oQ2VoSWNFZXRaVWlWaWZFdldibzFEWEdUWDc0Q3lIanp0WlVjWTRpbiIsIm1hYyI6IjRkNDZmOWY0NzVjYTNmYTFlOGU4OGZkMzRkMWE2YmY2ZGZmMDZjNDVjZDM1MDE2NzRkZjhiMTg0NDMxNjYxN2QiLCJ0YWciOiIifQ%3D%3D

Nguồn:
Jimmy Rodriguez, ToneySoft, LW Games, M2M, Lauro Wagner

Download Link: Download mod


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD
– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs (hoặc zip)
– Bỏ file vừa giải nén vào DocumentsEuro Truck Simulator 2mod
– Vào game, mở phần Trình Quản Lí Mod của Profile kích hoạt mod và trải nghiệm


LƯU Ý:
1. Tải mod đúng phiên bản game đang chơi và hạn chế dùng nhiều mod trong 1 profile để tránh xung đột mod.
2. Nếu không rõ cách dùng mod bạn có thể nhờ sự hổ trợ của đội kĩ thuật tại Fanpage Taimods. Ngoài ra, có thể bình luận phía dưới hoặc đăng bài tại Group Taimods.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *