Scripts (Công Cụ)

MOD GTA 5 – Bảng Gọi Xe MOD Add-On Vehicle Spawner

Add-on Spawner là một tập lệnh ScriptHookV tự động tìm kiếm các phương tiện bổ

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Cốt Truyện Lái Xe Buýt Quanh Thành Phố

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .rar–

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Chở Khách Kiếm Tiền – Rideshare

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Xe Khách Đường Dài – Long Travel Bus Service

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

1 Comments

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Làm Nông – Farming Life Project

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

1 Comments

MOD GTA5 – Nhân Vật FlashExtended

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Công Cụ Kết Nối Vô Lăng Với GTA5 – Manual Transmission | Steering Wheel

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Chế Độ Hoạt Động Gạt Mưa Cho Xe – Windscreen Wipers

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

1 Comments

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Cướp Ngân Hàng Fleeca Bank Heists

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

1 Comments

MOD GTA5 – Nhiệm Vụ Lái Xe Khách – Bus Missions Mod

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

2 Comments