Players (Nhân Vật)

MOD GTA5 – Áo & Nón Nguyễn Quí Gamer Cho Nhân Vật Franklin

.   Đây là mod thay đổi áo thun và nón snapback mang thương hiệu

MOD GTA5 – Nhân Vật Minecraft Steve [Add-On Ped]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhật Vật Cristiano Ronaldo

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhân Vật Lionel Messi

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhân Vật Tommy Vercetti Trong GTA Vice City

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bộ Nhân Vật Spider-Man Pack (Far From Home, Infinity War, PS4 Advanced suit & Stark suit) 3.2

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhân Vật Người Máy Sắt – Iron Man Mark V

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhân Vật Thanos (Infinity War & GOTG)

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhân Vật Khủng Lồ Xannh Hulk (Avengers & Age Of Ultron) [Add-On]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Nhật Vật Dragon Ball Z Goku – 7 Viên Ngọc Rồng [Add-On]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng