Maps (Bản Đồ)

MOD GTA5 – Bản Đồ Đảo Lost Santos (Chiliad Island)

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Sân Khấu Đại Nhạc Hội – Fame Or Shame Festival Concert 2019

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Nhà Trên Biển – Beach house(xml and ymap)

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Sân Bay – Tataviam International Airport

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Thử Thách Cunning Stunt Course [Menyoo]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Thử Thách Giữa Thành Phố – Maze Bank Mega Spiral Ramp

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Trụ Sở Facebook – Social Network Building

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Tổng Thống Tại Nhà Trắng – President Speech Assassination

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Nhà Trên Đảo – Villa on private island [Add-On / YMAP]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng

MOD GTA5 – Bản Đồ Thử Thách – Ultra Ramp [Menyoo]

. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Đầu tiên mở OpenIV, chọn “Edit mode“– Thêm dòng