Trailer (Thùng Hàng)

MOD ETS2 – Skin Thùng Hàng Eddie Stobart Ownership Trailer – White – 1.48

Miêu Tả: Game version – v.1.48 *********************************************** Mod Version: 1.48 Category: Trailer Ownership Size: 11MB

MOD ETS2 – Skin Thùng Hàng Coca-Cola Bottle Trailer – 1.48

Miêu Tả: Coca-Cola Bottle Trailer Credits: CrowerCZ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Sau khi tải

MOD ETS2 – Skin Thùng Hàng DAF XF Euro 6 Roling Transport Skin Pack by Wexsper

Miêu Tả: DAF XF Euro 6 Roling Transport Skin Pack by Wexsper Roling Transport skin

MOD ETS2 – Skin Thùng Hàng Mercedes Benz Travego 16 SHD E6 Konfor Turizm Cumhuriyetle Güçlü100 Template

Miêu Tả: TR: Heavy Vehicles Turkey modlarından biri olan Mercedes Benz Travego 16 SHD 2+1

MOD ETS2 – Skin Thùng Hàng Tân Thanh

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD – Sau khi tải về, giải nén ra file dạng

MOD ETS2 – Thùng Hàng Quân Sự Military Addon for Broshuis (1.48)

Adds 40 military cargo for ownable overweight trailer Broshuis You need main mod ‘Ownable Overweight

MOD ETS2 – Thùng Hàng Ownable Fliegl Flatbed Trailer (1.48)

Standalone Ownable 17 cargo Advanced coupling Cables simulation Many tuning parts Works on any maps

MOD ETS2 – Thùng Hàng Feldbinder KIP Trailer Pack v3.2.1 (1.48)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs

MOD ETS2 – Thùng Hàng Overweight Trailers and Cargo Pack v11.7.1 (1.48)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs

MOD ETS2 – Thùng Hàng More Wielton Trailers in Freight Market v1.1 (1.48)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs