MOD ETS2 – Bản Đồ Kalsel + Map Kalimantan Barat + Adaro Mining Map V3 (1.49)

Miêu Tả:
This combined Kalimantan map contains 3 maps: Adaro Mining map, South Kalimantan v3 and West Kalimantan, author sultan, abdulhayyi..

This map already works on ETS2 version 1.40 to 1.49

Sequence in Mod Manager
Adaro Traffic FIX [1.44] *
Adaro Traffic DEF [1.44] *
Mining Traffic BASE *
West Kalimantan (def)
KALSEL MODEL 1
KALSEL MODEL 2
KALSEL MODEL 3
West Kalimantan (base)
Adaro Model 3
* not required/may not be used

If Adaro mining traffic is activated, some vehicles will automatically replace mine traffic, so if it’s safe, just remove the traffic, if you want to be more realistic, just install it and ignore the traffic bugs that are in the way.

Tác Giả:
Sultan, Abdulhayyi, Fatkhul Anam

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD
– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs (hoặc zip)
– Bỏ file vừa giải nén vào DocumentsEuro Truck Simulator 2mod
– Vào game, mở phần Trình Quản Lí Mod của Profile kích hoạt mod và trải nghiệm

 

LƯU Ý:
1. Tải mod đúng phiên bản game đang chơi và hạn chế dùng nhiều mod trong 1 profile để tránh xung đột mod.
2. Nếu không rõ cách dùng mod bạn có thể nhờ sự hổ trợ của đội kĩ thuật tại Fanpage Taimods. Ngoài ra, có thể bình luận phía dưới hoặc đăng bài tại Group Taimods.