MOD ETS2 – Đồ Họa PROJECT NEXT-GEN (1.49)

Miêu Tả:
Immersive Lighting: Say goodbye to the additional options for brighter +1 and +2 from the previous versions. Welcome the new and improved lighting option that promises to deliver a more immersive and realistic gaming environment.

Enhanced Vegetation: Experience the beauty of nature like never before with enhancements to the vegetation

Changelog:

✅Weather/Lighting Adapted to 1.49 (HDR, moon etc.)

✅Weather/Lighting and skybox improvements

✅Added new skyboxes

✅Improved rain drops on windshield

✅Fixed some textures

 

✅Fixed Vegetation draw distance

✅New Wet effect on textures

✅Solved PBR road textures problem (most visible at night, Reworked over 200 prefab models)

DOWNLOAD LINKS [BPTH MANDATORY !!!]:

https://sharemods.com/ah321ccq2t3m/mod.rar.html

https://sharemods.com/ce78ywhtyq81/mod1.rar.html

Tác Giả:
Damian

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD
– Sau khi tải về, giải nén ra file dạng .scs (hoặc zip)
– Bỏ file vừa giải nén vào DocumentsEuro Truck Simulator 2mod
– Vào game, mở phần Trình Quản Lí Mod của Profile kích hoạt mod và trải nghiệm

LƯU Ý:
1. Tải mod đúng phiên bản game đang chơi và hạn chế dùng nhiều mod trong 1 profile để tránh xung đột mod.
2. Nếu không rõ cách dùng mod bạn có thể nhờ sự hổ trợ của đội kĩ thuật tại Fanpage Taimods. Ngoài ra, có thể bình luận phía dưới hoặc đăng bài tại Group Taimods.